Cserkészet

Mi a cserkészet?

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül.

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett fiatalokká váljanak.

A cserkészet kezdetei

A cserkészet megalapítója, Robert Baden-Powel (Bi-Pi), a brit hadsereg katonatisztjeként szolgált Indiában és Afrikában. Bi-Pi több mint kétszáz napon át védte a dél-afrikai Mafeking várát a búrok ostroma ellen, s felfigyelt a segédkező fiatal fiúk találékonyságára és ügyességére. Az Egyesült Királyságba visszatérve megírta a Cserkészet fiúknak (Scouting for boys) című könyvét, ami nagyon sikeres lett világszerte. 1907-ben, Brownsea szigetén tábort szervezett, hogy kipróbálja módszerét, ahol különböző társadalmi körökből érkező fiúk táboroztak együtt, járták a természetet, horgásztak, sportoltak, játszottak. A tábor legendává vált, és Brownsea szigete a cserkésztáborok őse lett. Az őrsökben az elit iskolák növendékei együtt táboroztak a szegénysorban élőkkel, mindannyian egyenruhában. Bi-Pi a tábor sikerének az őrsi rendszer bevezetését tartotta: ,,A fiúk csapata négy őrsre volt osztva, mindegyikben öt tag, s a legidősebb fiú volt az őrsvezető. Ez az elrendezés volt a sikerünk titka. Az őrsvezető mindig felelős volt az őrse viselkedéséért’’ (Bi-Pi).

A tábor sikerének és a Cserkészet fiúknak könyv népszerűségének köszönhetően a cserkészet villámgyorsan elterjedt az Egyesült Királyságban, majd az egész világon is. Bi-Pi nyugalomba vonult a katonaságtól, és minden erejét annak szentelte, hogy a cserkészetet szolgálja, a cserkészeszmét terjessze. Beutazta az egész világot, s bátorította, lelkesítette a cserkészvezetőket.

A cserkészliliom

A cserkészet jelképeként Bi-Pi a liliomot választotta. Ezt a liliomot használták a térképeken az északi irány jelölésére, tehát ez a szimbólum segítette az utazókat a helyes irány megtalálásában. A liliom ugyanakkor már a régmúltban is a tisztaság jelképe volt, amit Bi-Pi a cserkészjellem egyik legfontosabb vonásának tartott. A stilizált liliom három ága a cserkészfogadalom hármasságára emlékeztet: kötelességteljesítés, segítőkészség, törvénytartás.

A cserkészfogadalom

,,Én … fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket és azokat mindenkor betartom! Isten engem úgy segéljen!’’

 A cserkészkézfogás és köszönés

Bi-Pi szerint a bal kézzel való kézfogás a szeretet jele, mivel a bal kéz közelebb van a szívhez, a szeretet jelképéhez.  A kézfogás közben így jobb kezünk szabad marad, azzal tisztelegve köszöntjük egymást:

– Jó munkát!

– Légy résen!

Kiscserkészek

A kiscserkész korosztályt 8-10 évesek alkotják. A kiscserkészek kék színű nyakkendőt hordanak és két ujjal tisztelegnek, mely a kiscserkésztörvényekre emlékezteti őket.

 1. A kiscserkész engedelmes.
 2. A kiscserkész segítőkész és szereti a rendet.

Kiscserkész jelmondat: ,,Visszamosolyogni mindenre, visszamosolyogni Istenre’’- Mécs László

Cserkészek

A cserészkorosztályt 11-14 évesek alkotják. A nagycserkészek zöld színű nyakkendőt hordanak és három ujjal tisztelegnek, mely a következőt jelenti: A feltartott ujjak jelentése Isten, haza, embertárs, a kisujjra tett hüvelykujj pedig azt jelenti, hogy a nagyobb védelmezi a kicsit.

Cserkésztörvények

 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenűl igazat mond.
 2. A cserkész híven teljesíti kötelességei melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
 3. A cserkész ahol tud segít.
 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedemleskedik.
 8. A cserkész vidám és meggondolt.
 9. A cserkész takarékos.
 10. A cserkész testben és léleken tiszta.